ZŠ Maltézských rytířů

5.prosinec, den deváťáků

Mikuláš, andělé a čerti

Deváťáci v tento den přišli jako obvykle do školy……..přesto je v průběhu dne nikdo nikde neviděl. Zato……….čerti vylézali z pekla na místech, kde by je nikdo neočekával. Jeden vyskočil ze skříně v šesté třídě, druhý ze šuplíku v první třídě…

Třetí hodinu nás navštívil sv. Mikuláš doprovázen anděly. Čerti se mezi tím všichni slezli, a tak začal čertí rej. Rozházeli nám sešity, batohy, židle a mapy. Některé věci záhadně měnily svá místa (např. hrnek p. u. Knížka porovnal svou hmotnost na dvouramenné váze s krabicí mýdla). Šesťáci dostali tak těžkou písemnou práci z angličtiny, že se jí i čerti vylekali a všechny písemky roztrhali na malinké kousky. Jen dva udatní žáci své testy bránili vlastním tělem (spíše lavicí ).

Do osmé třídy donesli kus pekelné síry. Ale stateční osmáci je zahnali svým překrásným zpěvem, kterým chválili Pána Boha.

Naštěstí jsme měli anděly, kteří vždy včas zasáhli. Mohli jsme si popovídat se sv. Mikulášem, jenž nás sladce obdaroval.

Na konci vyučování byli trošku ušmudlaní deváťáci nalezeni ve své třídě, ve které byl nepořádek, o němž nikdo nic nevěděl.

Napsali naši deváťáci.

Čertík ve skříni
Anděl
Mikuláš
Andělé
Anděl
Čerti v akci
Příprava čertů
Čert
Mikuláš v první třídě
Mikuláš v druhé třídě
Mikuláš v osmé třídě