ZŠ Maltézských rytířů

Archiv autora: Karel Jenčík

Výroba adventních věnců

Zveme děti a rodiče, kteří by si chtěli vyrobit svůj adventní věnec, na jedno odpoledne do školy. Zájemci se mohou přihlásit pomocí dotazníku https://forms.gle/zQxLigTLf2ubnMfr6 do 17. listopadu. Akci zajišťuje zkušená aranžérka paní Renata Nelibová.

Platby

Školné Školné činí 300 Kč, za druhého sourozence 200 Kč, za třetího 100 Kč na dítě měsíčně. Je možné požádat o slevu. Výše školného může být pro další školní rok upravena rozhodnutím ředitelky školy. Školné se platí do 25. dne…
Číst více

Třídní výlet na ISS

Ve čtvrtek byla 8. třída na třídním výletě. Konečný cíl zůstal pro všechny překvapením až do poslední chvíle. Žáci měli zadáno pouze místo a čas, kam mají dojít, trasu navrhovali sami. Sami si také připravili a v naší počítačové učebně…
Číst více