ZŠ Maltézských rytířů

Archiv autora: Jana Kovaříková

Abstrakce

V listopadu jsme si s pátou třídou hráli v hodinách VV s geometrickými tvary a abstrakcí. Dále jsme vyzkoušeli, jak krásné květiny lze vykouzlit pomocí papírových ruliček. Dětem se velice vydařili také lvi hrající všemi barvami.

Kulichy

V první třídě máme letos 16 dětí. Nedávno jsme přijali novou žákyni Lauru. Začínáme už číst jednoduché věty, protože už umíme všechny samohlásky, kromě tvrdého y a některé souhlásky. Sčítáme a odčítáme do osmi. Dokonce umíme počítat i se zlomky.…
Číst více