ZŠ Maltézských rytířů

Archiv autora: Jana Kovaříková

U včelařů

Navštívili jsme včelařskou výstavu. Pan  Otakar Zdych nám  poutavě vyprávěl něco o životě včel. Je to velmi zajímavý svět. Vyrobili jme si každý jednu svíčku, kterou jsme si odnesli domů. Děti také nakoupily svým blízkým malé dárečky.

Adventní hry

Co je to na obrázku? Přece pomůcky na tělocvik! Třeťáci a čtvrťáci si užili hodinu tělesné výchovy jinak. Tak trochu adventně. Cvičili v družstvech na různých stanovištích, sami cvičení kontrolovali. Vítězné družstvo bylo odměněno. Na konci si ještě všichni s chutí zahráli…
Číst více

Abstrakce

V listopadu jsme si s pátou třídou hráli v hodinách VV s geometrickými tvary a abstrakcí. Dále jsme vyzkoušeli, jak krásné květiny lze vykouzlit pomocí papírových ruliček. Dětem se velice vydařili také lvi hrající všemi barvami.

Kulichy

V první třídě máme letos 16 dětí. Nedávno jsme přijali novou žákyni Lauru. Začínáme už číst jednoduché věty, protože už umíme všechny samohlásky, kromě tvrdého y a některé souhlásky. Sčítáme a odčítáme do osmi. Dokonce umíme počítat i se zlomky.…
Číst více