ZŠ Maltézských rytířů

Archiv autora: Jana Kovaříková

Recitační soutěž

Na naší škole proběhl první ročník recitační soutěže. Žáci, kteří si báseň či krátkou prózu připravili, prošli nejdříve třídním kolem. Mnozí poznali na vlastní kůži, co udělá taková tréma. Ale vedli si všichni statečně. Nejlepší z každé kategorie dostali diplom…
Číst více

Inspirace knihou

Dostala se nám do rukou kniha Prácheňský poklad, kterou ilustroval pan Zdirad J. K. Čech, a nechali jsme se inspirovat jeho kresbami hradů, radnic, věží, bran. Žáci do obrázku vnesli „kousek sebe“ a malovali nebo kreslili technikou, která je jim nejbližší.

Moře

Druháci na výtvarné výchově malovali mořské dno. Ze samolepících fólií na vybarvenou plochu nalepili různé mořské živočichy, rostliny, lodě a ponorky. Na pracovních činnostech zase tvořili různé geometrické tvary z hrášku, krup a cizrny.

Masopust

Žáci druhé  třídy si v hodinách pracovních činností vytvořili malé karnevalové masky a škarbošky. Máme období Masopustu, o němž si v hodinách Člověk a jeho svět s paní učitelkou povídali. Žáci ví, že jde o lidový svátek, který se slavil ve dnech…
Číst více

Chemický pokus

Deváťáci měli možnost poznat, jak reakcí karbidu vápníku s vodou vzniká hydroxid vápenatý a taky acetylen (ethyn), což vyjadřuje chemická rovnice: CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2 Měli možnost vidět i to, že voda není vždycky prvkem, jenž uhasí oheň. V tomto případě…
Číst více