ZŠ Maltézských rytířů

Archiv autora: Jana Kovaříková

Masopust

Žáci druhé  třídy si v hodinách pracovních činností vytvořili malé karnevalové masky a škarbošky. Máme období Masopustu, o němž si v hodinách Člověk a jeho svět s paní učitelkou povídali. Žáci ví, že jde o lidový svátek, který se slavil ve dnech…
Číst více

Chemický pokus

Deváťáci měli možnost poznat, jak reakcí karbidu vápníku s vodou vzniká hydroxid vápenatý a taky acetylen (ethyn), což vyjadřuje chemická rovnice: CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2 Měli možnost vidět i to, že voda není vždycky prvkem, jenž uhasí oheň. V tomto případě…
Číst více

Leden ve třetí

V hodinách výtvarné výchovy žáci zobrazili zimní krajinu a sněhuláky. Použili na to krupici, mouku, lepidlo, karton. Z barevného papíru pak tvořili sněhuláky. Na hodinách Člověk a svět se momentálně učíme způsoby rozmnožování rostlin. Vyzkoušeli jsme jednu z možností: řízkování.