ZŠ Maltézských rytířů

Archiv autora: Petra Hanke

Londýn

Na konci října jsme se vydali na pětidenní výlet do Londýna. Na každý den jsme měli nabitý program. Mohli jsme zažít spoustu různých pocitů, zážitků, atmosfér a nálad. Tady je jen zlomek.