ZŠ Maltézských rytířů

Cesta za Andersenem

Naše putování za dánským pohádkářem začalo čtením jeho příběhů při odpoledním relaxování a jednoho dne jsme došli až do Divadla Lampion, kde jsme se ocitli uprostřed jeho úžasně barevného, citlivého, přemýšlivého světa, plného fantazie. Jedinečné představení z nás udělalo nejen návštěvníky hlediště, ale také jeviště, zákulisí, šaten, sklepa i půdy a dovolilo nám stát se spolutvůrci při vzniku tohoto krásného interaktivního divadelního projektu. Děkujeme všem, kteří ho takovýmto náročným způsobem pro nás připravili.