ZŠ Maltézských rytířů

Cesta za pokladem

Osmáci přichystali pro děti z první až třetí třídy a pro děti ze školky dobrodružné putování za sv. Václavem.

Na první zastávce se dozvěděli něco víc o sv. Ludmile.

Na druhém stanovišti viděli Budeč a sami postavili hradiště.

Přes řeku je přepravili na loďkách dva převozníci.

Sv. Václav pomáhal s přípravami na mši svatou – trhal hrozny a  žal pšenici. Děti si prohlédly srp (né Adama Srpa:) a pomohly se sběrem vína.

Na cestě vyhládne a tak bylo třeba nachytat pár ryb.

…a konečně – setkání s naším Václavem. Lapkové přepadli jeho družinu a odnesli poklad.Pomůžou mu děti s hledáním?

…že se ptám.

A jak to celé dopadlo? Malé děti dostaly za odměnu něco dobrého, dokonce i čelenku. A osmáci?

Celé odpoledne myli kostky:)