ZŠ Maltézských rytířů

Citronová baterie

Každý z nás určitě používá baterie. Kromě známých tužkových článků je však lze vyrobit i velmi překvapivým způsobem. Stačí nám k tomu dva různé kovy, které dáme do nějakého agresivního prostředí. Tím, že různé kovy mají různě velkou tendenci se rozpouštět, vzniká mezi nimi elektrické napětí.

Stačilo tedy sehnat plíšky z mědi a zinku a kyselé citrony. Po zapíchnutí plíšků do citronů jsme si tak jednoduše vyrobili malou přírodní baterii. Jedna citronová baterie je však příliš slabá, ale když jsme dali všechny vyrobené články dohromady, dokázali jsme s nimi rozsvítit LED diodu. Vyzkoušeli jsme si tím, jak lze jednoduše a zábavně z mála vyrobit chemicky elektřinu, jen ty citrony už nedoporučujeme konzumovat.

Martin Procházka, učitel chemie