ZŠ Maltézských rytířů

Kulichy

V první třídě máme letos 16 dětí. Nedávno jsme přijali novou žákyni Lauru. Začínáme už číst jednoduché věty, protože už umíme všechny samohlásky, kromě tvrdého y a některé souhlásky.

Sčítáme a odčítáme do osmi. Dokonce umíme počítat i se zlomky. V současné době třída prezentuje ostatním žákům školy život svatého Martina. Na výtvarce a pracovních činnostech jsme šikovní a vyrábíme zlaté rybičky, kulichy, hvězdičky ap.