ZŠ Maltézských rytířů

Confirmatio

Jednou ze sedmi svátostí katolické církve je

svátost „confirmatio“, tedy biřmování.  Znamená to „utvrzení“.

Křesťan dostává od Boha pečeť daru Ducha Svatého. Měli jsme tu čest

být svědky této slavnosti i v naší škole. Pan biskup V. Malý přijel do školy,

aby zde biřmoval několik našich bývalých i současných žáků, jako i další

děti. Na slavnost se byl podívat mimo jiné také pan Johannes Lobkowitz

z řádu Maltézských rytířů. Po obřadu v kostele se konala zahradní slavnost,

která se také vydařila.  Žáci si prošli různá stanoviště, plnili úkoly, občerstvili

se v buňce, povídali si,  zahráli si pohybové hry…