ZŠ Maltézských rytířů

Den hudby

Žijeme kulturou! Navštívili jsme v Kladně Den hudby na ZUŠ Moskevská, byl pěkně koncipován pro menší děti, mohly se mezi jednotlivými vystoupeními proběhnout a bylo vidět, že jim tohle střídání poslechu krásné hudby a pohybu náramně svědčí, protože i neposední kluci se dovedli zklidnit, zaposlouchat se a vnímat pak vážnou hudbu i nejznámější šlágry.