ZŠ Maltézských rytířů

Distanční výuka

Nemůžeme do školy, ale to neznamená, že se neučíme. Nemáme „koronavirové prázdniny“, ale „koronavirovou školu na dálku“.

Komunikace je teď zcela závislá na technice! A není to vždy jednoduchý boj.

Někdy jsou ta s námi i domácí mazlíčci.
Není snadné vyfotit se při videohovoru.

Zadánou práci vypracovává každý dle svých možností:

Někdo si zadanou práci vytiskne a vypracuje a pak pošle zpět.

Někdo nemá možnost tisknout, a tak celé zadání zodpovědně přepíše a zašle zpět ke kontrole:

Nebo se dá také pracovat na interaktivních listech, kde žáci „jen“ vyplní cvičení a já hned vidím výsledek:

Někteří čas využívají také k vlastní četbě:

Nesmí chybět „oblíběný“ rozbor věty.

Jak sami vidíte, je to veliká variabilita. Zvládli jsme toho mnoho a zvládneme ještě více.