ZŠ Maltézských rytířů

DON BOSCO

Čtvrtek vypadal jako úplně obyčejný den.

Četli jsme.

Pracovali jsme s mapou.

Určovali jsme druhy ptáků.

Ale způsob, jakým jsme se vzdělávali, byl nevšední.

Seznamovali jsme se se světcem Donem Boscem.

Každá skupinka dostala pracovní list a postupně navštívila 9 zastavení, kde je čekali deváťáci a pár osmáků. Ti jim nejprve přečetli část příběhu a poté následovala aktivita. Podívejte se.

  1. Don Bosco jako kluk

Malý Jan se naučil kouzelnickému řemeslu, poznávat ptáky a vyrábět klece – a to jen proto, aby mohl dětem vyprávět o Bohu.

   

2. Don Bosco jako student

Lidé nepřišli na mši, protože do města přijel artista. A jak to bylo dál? Zeptejte se svých dětí. Budou vědět.

3. Začátek salesiánského řádu

Na začátku byl jeden obyčejný kluk, který přišel do sákristie… a stal se Don Boscovým přítelem. A také jedna upřímná modlitba. A dnes je můžete najít i u nás.

4. Don Bosco a kluci z věznice

Pro Dona Bosca není důležité to, jak člověk vypadá.

5. Don Bosco a dílny

Pro kluky je důležité, aby něco uměli.

 

6.Don Bosco a hry

Salesián musí svým dohledem a především pozornou péčí takřka znemožnit dětem hřích. Proto si s nimi má i hrát.

 

7. Chrám Panny Marie Pomocnice

Na začátku neměl ani jednu korunu. Přesto dnes tento kostel stojí.

8. Don Bosco a misie

Salesiáni, vypraveni na misie do Jižní Ameriky, mysleli, že se setkají s indiány. Byli překvapeni, když mezi prvními, kteří potřebovali slyšet Boží slovo, byli jejich rodáci (Italové).

9. Čtenářský koutek

Znáte Nezbedu?

10. Celé dopoledne jsem s mobilem v ruce posedávala, poslouchala, pozorovala hemžící se děti… a přitom omylem vyfotila i toto. Tak takto vypadá učitelka báječných deváťáků.