ZŠ Maltézských rytířů

Úplně nečekaně se mi podařilo sehnat asi dvacet druhů našich jedlých, nejedlých i jedovatých hub.

Ještě víc nečekaně si dokázali osmáci zopakovat za dvacet minut vědomosti, které o houbách měli.

A úplně nejnečekaněji to zajímalo celou školu, od prvňáků po deváťáky, od dětí až po učitele.

Dobrá práce, osmičko!

 

A co to je ta mykorhiza?