ZŠ Maltézských rytířů

Naše škola je přihlášena do programu Ovoce do škol, a tak jsme tento týden dostali 20 jablek.

Takové krásné číslo!!!

Rozdělili jsme je na pětiny, čtvrtiny, desetiny, dvacetiny i poloviny. Vypočítali jsme, kolik jablek jsou tři pětiny z těch dvaceti.

Děti a jablka
Děti a jablka

Přemýšleli jsme nad tím, že pokud bychom každé jablko rozdělili na čtvrtiny, měli bychom …přemýšlejte chvilku (né, že to my šesťáci neumíme, ale abyste si VY bystřili mozek:)))…měli bychom osmdesát osmdesátin. Ale do krájení se nám nechtělo, tak jsme je raději snědli (Co kdyby paní učitelka přece jen našla nůž.).

Děti jedí jablka