ZŠ Maltézských rytířů

Jiný týden

Týden před jarními prázdninami byl pro děti i pro učitelé jiný.

Díky studentkám z různých krajin jsme poznávali svět.

Viděli jsme jejich krajiny, města a typickou architekturu, národní kroje, tance a jídla.

Měli jsme radost, že můžeme poznávat svět touto formou.

K tomu jsme si zahráli, zazpívali, zatančili a hlavně ověřovali naše znalosti

z anglického jazyka v praxi. Náš dík patří studentkám i tlumočníkům,

žákům naší školy z vyšších ročníků.

Na závěr jsme pro studentky Projektu Edison

namalovali obrázky na památku.

Tento projekt nás hodně obohatil.