ZŠ Maltézských rytířů

Karanténa

Máme za sebou již měsíc nelehkého období karantény.

Žáci ale v žádném případě nelení a pracují na úkolech.

Chtěla bych je pochválit za píli a za to, že většina odevzdává úkoly včas.

Také chci pochválit rodiče, že své děti ke školním povinnostem

motivují. Někteří žáci jsou šikovní a pracují sami, neboť cítí

zodpovědnost. Ve fotografiích se podívejte na splněné úkoly žáků

5. třídy. Plní i úkoly z pracovních činností! Ušili roušky, pletli pomlázky,

dělali velikonoční výzdobu. Za to vše jim patří můj dík!

ušitá rouška Jakuba
ušitá rouška Rozárky
herbář Alky
referát Dominika
referát Pavla
herbář Kuby
velikonoční výzdoba Štěpánka
Adélka a její velikonoční skřítci
a nyní běžný úkol z češtiny
Terčin referát z přírodovědy
Štěpánkův čtenářský list
Štěpánek šije roušku