ZŠ Maltézských rytířů

Pátá třída byla na exkurzi v katolické knihovně teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v Dejvicích. Paní knihovnice pro žáky připravily program. Žáci hledali knihy podle signatury. Sestavovali obrazy z dílů, hledali detaily na obraze, psali pávím brkem na pergamen a tiskli tiskátky. Na konci měli tombolu a v ní si vylosovali drobné předměty. Museli prokázat i jisté znalosti v kvízu. Knihovna dostala od dětí výrobky na výzdobu místnosti a také nástěnný školní kalendář, na jehož výrobě se podíleli žáci druhého stupně.

žáci stojí u regálu s knihami
kniha na stole
hledání knihy