ZŠ Maltézských rytířů

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.

Už pátým rokem na naší škole působí lektor anglického jazyka pan Kittrell. Pod jeho vedením děti zpívají, hrají spousty her, učí se básničky a slovíčka. Přítomnost rodilého mluvčího dává dětem šanci získat přirozený vztah k cizímu jazyku. V písničkách a hrách je schováno množství slovíček a gramatických konstrukcí, které pak dětem pomáhají k dorozumívání se. Je úžasné, jak děti ztrácejí ostych z vyjadřování se v cizím jazyce a pana učitele bez rozpaků oslovují i během přestávek a snaží se mu sdělit, co prožily během víkendu nebo prázdnin. A co myslíte? Je těžké se omluvit v mateřštině, že jste něco zapomněli splnit či jen dodělat? Jestli je to těžké v mateřštině, co teprve v angličtině? A to naše děti zvládají bravurně. Samozřejmě není vždy snadné komunikovat v cizím jazyce. Ale těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Cvičištěm budiž dětem naše škola, bojištěm pak jakékoliv místo, kam je vítr zavane.