ZŠ Maltézských rytířů

Viděli jsme zajímavý dokument o Kolumbii.

V rámci naučného vzdělávacího projektu Planeta Země 3000

jsme měli možnost „navštívit“ zemi příběhů, přírodních krás

a přátelských lidí. Svá tajemství zde ukrývá nespoutaná džungle,

hadí ostrovy, kmen Nukak Maku a třeba i způsob výroby kávy.

Žáci poté nakreslili, co je nejvíce z Kolumbie zaujalo. Většinou to byla

záchrana mořské želvy, žraloci, hadi, tanec salsa, ale také plasty v moři,

které se jen tak nerozloží…