ZŠ Maltézských rytířů

Kruhy nám posloužily na tělocviku dvěma způsoby.

Jednak to byly pokusy hula-hop, poté i uplatnění matematické

znalosti o číslech sudých a lichých. Žáci hráli hru, kdy

museli rychle najít příslušný kruh s číslem,

které bylo buď liché nebo sudé, a na povel se

jakožto „shluk molekul“ do kruhu seskupili.

Čísla v kruzích se obměňovala.