ZŠ Maltézských rytířů

Kytarový kroužek pro začátečníky a pokročilé vede p. uč. Harigelová

To, co jsme se naučili, předvedeme při doprovodu písní při školních mších a při dalších školních vystoupeních, např. na Noci kostelů, kdy doprovodíme děti ze školního sboru.

Kytara – začátečníci

Kroužek kytary pro začátečníky se schází každé úterý. Učíme se základní hmaty a rytmy hry, abychom byli schopni doprovodit jednoduché písně, které si i sami zazpíváme.

Kytara – pokročilí

Kroužek kytary pro pokročilé se schází každý čtvrtek. Učíme se pokročilejší hmaty a rytmy doprovodů písní a základy hry podle not.