ZŠ Maltézských rytířů

Masopust držíme

Pod vedením paní učitelky Lenky Harigelové čtvrtá třída nacvičila

pár známých masopustních písniček. A navštívili s nimi některé

třídy naší školy. Spolu s dětmi si nakonec zatančili  tanec mazurku.

Deváté třídě tak poděkovali za jejich projekt kamarádského čtení a

kamarádské matematiky, který pro čtvrťáky připravují.