ZŠ Maltézských rytířů

Masopustní tělocvik

Na tělocviku bylo veselo. Přišli jsme všichni v maskách

a užili si netuctový tělocvik. Masky se představily. Poté se hledaly

známé pohádkové dvojice. Následovaly hrátky s padákem,

běhy pod padákem… krabí vybíjená, cukr, káva, limonáda

a taky jsme si vydatně zatančili. Tak vypadala tělesná výchova v čase masopustu.