ZŠ Maltézských rytířů

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze nabídla naší žákyni účast v seminářích, které pořádá.

Talentovaní žáci naší školy tak mají už nyní možnost začít se připravovat na studium na vysoké škole.

Gratulujeme a přejeme mnoho úpěšně vyřešených příkladů!