ZŠ Maltézských rytířů

Metan je plyn bez barvy a zápachu.

Metan je lehčí než vzduch.

Metan se snadno vznítí.

Metan je hlavní složkou zemního plynu. A protože je bez barvy a zápachu, přidává se do něj odorant (plyn, který ne úplně příjemně voní, tedy spíš moc pěkně smrdí:) Pokud někde uniká plyn, je potřeba to urychleně a odborně řešit.

Metan najdete i v našem trávicím traktu. Je vedlejším produktem bakterií. A ve výsledku taky úplně nevoní…

Metan je také produktem metabolismu velkých přežvýkavců. Ti ho uvolňují v množství odpovídajícím velikosti jejich těla do atmosféry. Problémem je, že patří mezi skleníkové plyny.

Metan se také vyskytuje v dolech. Proto měli dřív u stropu šachty (lehčí než vzduch) kanárky. Když přestali zpívat, rychle ven.

Tohle už si budeme pamatovat, a to díky jedné jediné hodině chemie.