ZŠ Maltézských rytířů

Mimořádné opatření MZ k uzavření škol

Jelikož v našem městě máme do neděle 15. března jarní prázdniny, týká se toto opatření naší školy až od pondělí 16. března.

Rušíme všechny plánované akce do odvolání.

Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu a týká  se všech žáků a studentů.

Opatření je platné do odvolání.

Opatření bylo 12.3.2020 nahrazeno vyhlášením nouzového stavu.

Text opatření najdete na webu Ministerstva zdravotnictví.
Dokument ve formátu .pdf je zde.

Opatření se týká základních škol (a dalších), a to bez ohledu na zřizovatele.

Školní jídelny – poskytující stravování žákům a studentům nebudou po tuto dobu poskytovat školní stravování těmto žákům a studentům.

Školní družiny – nebudou po dobu platnosti opatření v provozu.

Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy) je uveden v tomto dokumentu.

Rodičům našich žáků nabízíme – pokud potřebujete pomoci s vyplněním oddílu A žádosti o ošetřovné, napište na emailovou adresu jaroslava.jencikova@gmail.com jméno, příjmení a rodné číslo dítěte.