ZŠ Maltézských rytířů

Musíme se učit větné členy?

Poslední čtvrtina roku v šesté třídě je věnovaná větným členům.Není to zrovna jednoduché učivo, a proto se snažíme, aby se do této látky vnesla troška fantazie dětí. S každou třídou se podaří vymyslet nějaká pomůcka pro zapamatování. Využili jsme tvořivosti dětí a máme teď třídu „zpestřenou“ větnými členy. Kéž by nám ty obrázky pomohly k zapamatování si, jak se jednotlivé větné členy jmenují, jak se na ně ptáme, jaký slovní druh nám rozvíjí… Snad nám díky obrázkům naskáčou do té hlavy snáze a budeme je umět.