ZŠ Maltézských rytířů

My ven chodíme a rádi

Podle nejnovějšího průzkumu v ČR zveřejněného Nadací Proměny Karla Komárka na jaře 2016 tráví české děti 2x více času s moderními médii než času venku. / www.nadace-promeny.cz/vyzkum/

Benefity kontaktu dětí s přírodou přehledně shrnuje publikace „Děti venku v přírodě: ohrožený druh?“ /www.jdeteven.cz/publikace-ke-stazeni/
Zahrnují lepší fyzické zdraví, posílenou imunitu, menší nemocnost, předcházení obezitě, snížení stresu a depresí, zlepšení pozornosti, vyšší spokojenost a sebeúctu, lepší náladu, snížení impulzivního chování, agresivity a násilí či rozvoj kreativní dětské hry. Pokud jde o vzdělávání, programy zahrnující pobyt v přírodě jako přirozené laboratoři k učení přinášejí zlepšené vzdělávací výsledky a známky napříč předměty, zvýšenou motivaci k učení a méně absencí.