ZŠ Maltézských rytířů

Naše škola v přírodě

predkostelemvbusedomuZe školy v přírodě jsme dorazili domů unaveni, ale spokojeni.

Máme spoustu zážitků. Hodně jsme toho prochodili. Navštívili jsme dolomitové jeskyně, prošli se krásnou Riegrovou stezkou, vezli se vláčkem, zachránili pejska, navštívili místní kostel a dívali se na Bozkov z výšky jeho věže.

Viděli jsme rozebrané varhany a zkoušeli pískat na jednotlivé píšťaly.

Hráli jsme hry na hřišti, Kimovu hru, procházeli labyrintem, dvakrát jsme měli táborák, zpívali za kytarového doprovodu pana učitele. Náš pobyt jsme završili karnevalem a jeho vyhodnocením.

Žáci pomáhali při přípravě večeře a úklidu po jídle.

Bylo toho dost, na co můžeme vzpomínat.

Moc děkujeme všem, kteří nám umožnili pobyt na faře, zejména panu P. Kryštofu Mikusziewskemu a paní kuchařce Barboře Kurfiřtové.vjidelne1024
jdemekarneval