ZŠ Maltézských rytířů

Návštěva ve Vrapicích

Byli jsme se podívat na učňovské obory v odborném učilišti ve Vrapicích.

Děti viděly, jak pracují truhláři, kuchaři, malíři, elektrikáři a zahradníci.

Nejen že viděly spoustu zajímavých věcí, ale také se mohly zeptat na to, co je zajímá.

Dokonce si mohly ze dřeva vyrobit ozdobu a také dostaly něco na ochutnání.

A potkali jsme tam Hanku, bývalou žákyni naší školy. Hanka je na škole velice spokojená. Zastihli jsme ji při

aranžérské práci, protože právě vyráběla adventní svícen.

Děkujeme paní Topinkové za tuto velmi pěknou a poučnou exkurzi.