ZŠ Maltézských rytířů

Opěrná soustava

V hodině předmětu Člověk a jeho svět probíráme kostru člověka.

Některé z nás překvapilo, že naše páteř je dvojitě esovitě prohnutá.

Zajistí to větší pružnost. Pracovali jsme s pomůckou modelu kostry

a s pracovními listy. K tomu, abychom správně doplňovali názvy jednotlivých kostí,

nám pomohla prezentace na téma Opěrná soustava.