ZŠ Maltézských rytířů

Křesťanská ZŠ v Kladně – Kročehlavech

Tříkrálová sbírka 2019

Letošní Tříkrálové sbírky se zúčastnilo celkem 18 koledníků z naší školy. Každou trojici nebo čtveřici obětavě  doprovázela paní učitelka Lenka Kyselová. Podařilo se vybrat více než 30 000 Kč. Děkujeme za obětavost a odvahu.

Ocenění práce

Máme radost, že betlém malovaný Janem Zetkem dostal ocenění poroty ve výtvarné soutěži Vánoce očima dětí. Porota vybírala z 300 prací z ČR a Slovenska. Honzík si byl pro cenu v kostele Pražského Jezulátka v Praze.