ZŠ Maltézských rytířů

Křesťanská ZŠ v Kladně – Kročehlavech

Italština

Jsme moc rádi, že letos rozšířil řady učitelů i Bc. Martin Chleborád, zahájil totiž výuku italštiny! Na kroužku italštiny se s dětmi setkávají každé pondělí od 13.50.

Angličtina

Kroužky angličtiny vede rodilý mluvčí Ing. Carl Kittrell. Možnost zdokonalit se v angličtině pod vedením rodilého mluvčího nabízíme i rodičům našich žáků.

Profil školy

Jsme církevní školou, jejímž zřizovatelem je Suverénní řád Maltézských rytířů. Přijímáme děti z věřících i nevěřících rodin, důležitý je jejich kladný vztah ke křesťanským hodnotám. Naše osnovy splňují požadavky ministerstva školství stejně jako osnovy státních škol. Vyučování navíc obsahuje informace…
Číst více

Školné

Školné činí 300 Kč, za druhého sourozence 200 Kč, za třetího 100 Kč na dítě měsíčně. Je možné požádat o slevu. Výše školného může být pro další školní rok upravena rozhodnutím ředitelky školy. Školné se platí do 25. dne příslušného…
Číst více

2. třída

V druhé  třídě se nás letos sešlo 16 – 9 chlapců a 7 dívek. Do školy chodíme všichni rádi a učíme se dobře – baví nás to. Rádi hrajeme matematické hry a soutěžíme s písmeny v českém jazyce. Už umíme…
Číst více