ZŠ Maltézských rytířů

Křesťanská ZŠ v Kladně – Kročehlavech

Taneční kroužek

Taneční kroužek vede paní učitelka Bronislava Esterková. Každou středu ve 14.00 hodin roztančí naši školu 10 děvčat 1. stupně. Přidat se může každý žák prvního stupně. Letos si naše tanečnice na Adventní slavnost připravily modlitbu tancem na píseň The Prayer.

Italština

Jsme moc rádi, že letos rozšířil řady učitelů i Bc. Martin Chleborád, zahájil totiž výuku italštiny! Na kroužku italštiny se s dětmi setkávají každé pondělí od 13.50.