ZŠ Maltézských rytířů

Křesťanská ZŠ v Kladně – Kročehlavech

Františkiáda

Františkiádu , která ve škole proběhla 2.10.2015 , zahájili žáci deváté třídy.Poté se soutěžilo  na několika stanovištích. Prezentaci fotografií ze života svatého Františka z Asissi měl poutavě připravenou pan P. Jan Poříz, který se dostavil v obleku Řádu bosých karmelitánů. Františkiáda byla oslavou…
Číst více

Taneční kroužek

Taneční kroužek vede paní učitelka Bronislava Esterková. Každou středu ve 14.00 hodin roztančí naši školu 10 děvčat 1. stupně. Přidat se může každý žák prvního stupně. Letos si naše tanečnice na Adventní slavnost připravily modlitbu tancem na píseň The Prayer.