ZŠ Maltézských rytířů

Paměť národa

Naši žáci 7. a 8. třídy se pod vedením paní učitelky Martiny Kadeřávkové zapojili do projektu sbírky vzpomínek Příběhy našich sousedů. Paměť národa je sbírka, kterou spravuje společnost Post Bellum, založená v roce 2001. Žáci udělali několik rozhovorů s pamětníky ( v našem případě s panem Žemličkou a paní Pelikánovou). Připravili scénáře pro rozhlasové vysílání. Přichystali také prezentace. V projektu žáci spolupracovali s paní učitelkou i v čase koronaviru. Tento projekt dal dětem možnost poznat novodobé dějiny naší země skrze zajímavé povídání lidí, kteří žijí okolo nich. Práce je velice bavila a byla pro ně samotné přínosem do dějepisného vzdělání.

Odkaz na stránky: www.pribehynasichsousedu.cz