ZŠ Maltézských rytířů

Pamětní listy

25. 6. 2019 dostali žáci deváté třídy na velkopřevorství Maltézských rytířů v Praze pamětní listy, jejichž autorem je Zdirad Čech.

Kromě listů si některá děvčata dovezla spoustu puchýřů.

Prohlídka Strahovského kláštera s P. Filipem

Velkopřevorství Maltézských rytířů

Pamětní listy předávala PhDr. Ursula Czernínová, špitálník Řádu

Společně v reprezentativní místnosti Velkopřevorství