ZŠ Maltézských rytířů

Pasování prvňáčků na čtenáře

Dne 8. června 2017 byli naši prvňáčci pasováni na čtenáře. Pro většinu z nich to byla velká událost, pro všechny to však po vyzvednutí průkazu čtenáře Městské knihovny Kladno znamená průběžnou návštěvu knihovny během roku.

Podívejte, jak jim to všem slušelo!

dig

sdr

cof

sdr

cof

cof

cof

sdr

cof

cof

sdr

Spolupráce církevní školy ZŠ Maltézských rytířů a církevní školky Kladno.