ZŠ Maltézských rytířů

Pedagogové

140hanMgr. Petra Hanke  – Han

Studovala na Filozoficko- přírodovědné fakultě Slezské univerzity obor anglický jazyk a český jazyk a literatura.

Učí od roku 2012 český jazyk a angličtinu.

Email: petra.hanke@zsmaltezskychrytiru.cz

 

 

halLenka Harigelová – HarL

Studuje klasický zpěv a dále se vzdělává formou interpretačních kurzů. Vede pěvecký sbor kladenské farnosti.

Učí od října 2014 hudební výchovu. Vede kroužek kytary.

Email: lenka.harigelova@gmail.com

 

 

135jkIng. Karel Jenčík  – JenK

Studoval na ČVUT elektronické počítače a Doplňkové pedagogické studium na Pedagogické fakultě UK.

Od září 2015 učí fyziku a ICT.   Vede kroužek elektroniky, počítačů a robotiky a MO, FO.

Email: kjencik@seznam.cz

 

 

125jjRNDr. Jaroslava Jenčíková – JenJ

Studovala na Matematicko – fyzikální fakultě UK obor Pravděpodobnost a matematická statistika a Doplňkové pedagogické studium na Pedagogické fakultě UK.

Učí matematiku. Byla ředitelkou školy v letech 1994 – 2002 a je opět od června 2015.

Email: jaroslava.jencikova@gmail.com

 

 

127kadMgr. Martina Kadeřávková – Kad

Studovala na Teologické fakultě UK a Pedagogické fakultě UK obor speciální pedagog.

Učí na 1. stupni od září 2012. Od června 2015 je zástupkyní ředitelky.

Email: martina.kaderavkova@gmail.com

 

 

kalPetra  Kalinová – Kal

Studovala na střední průmyslové škole obor administrativa. Absolvovala několik seminářů pro vychovatele ŠD.

Je vychovatelkou ve školní družině od roku 2005.

 

 

 

134kitIng. Carl Kittrell, Bs – Kit

Je rodilý mluvčí. Titul stavebního inženýra získal na univerzitě Kansas.

Od roku 2010 učí angličtinu. Vede kroužek angličtiny.

Email:

 

 

130kniMgr. Antonín Knížek – Kni

Studoval na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem učitelství 1. stupně a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK.

Učí na 1. stupni od září 2015. Vede nápravy SPU.

Email: antonin.knizek.zsmr@gmail.com

 

 

141kovMgr. Jana Kovaříková – Kov

Studovala na Pedagogické fakultě Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře, učitelství 2. stupně obor slovenský jazyk a literatura a výtvarná výchova. Studuje učitelství 1. stupně na Jihočeské univerzitě.

Učí na 1. stupni od roku 2002. Vede výtvarný kroužek.

Email: jana.kovarikova2@gmail.com

 

porMgr. Jan Poříz OCD – Por

Studoval Katolickou teologickou fakultu UK, CITES / Avila, Španělsko/, je členem Řádu bosých karmelitánů v klášteře ve Slaném.

Je školním kaplanem. Učí náboženství od září 2015.

Email: jan.poriz@gmail.com

 

 

126salMgr. Anna Salátová – Sal
Studovala na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity učitelství 2.stupně obor matematika, přírodopis.
Učí od září 2015 matematiku, přírodovědu, zeměpis a výchovu ke zdraví. Vede kroužek keramiky.

Email: salatovaanna7@gmail.com

 

 

 

 

samBc. Simona Kajtmanová – Kaj

Studovala na Teologické fakultě Jihočeské univerzity obor Učitelství náboženství a etiky.

Je vychovatelkou ve školní družině od roku 2012 a vedoucí vychovatelkou od září 2015.

 

 

 

 

128slaBc. Kateřina Slánská, DiS – Sla
Studovala Územní správu a samosprávu a Hospodářství a správu EU.

Učí na 1. stupni od roku 2003. Vede záznamy o integraci žáků a spolupracuje s pedagogickou-psychologickou poradnou v Kladně a křesťanskou PPP.

Email: katkafron@gmail.com

 

 

 

nofotoBc. Jiří Šťastný – Sta

Studoval SOU obor- dřevařská a nábytkářská výroba, dále na Zemědělské univerzitě obor Pracovní činnosti. Nyní studuje na Husitské teologické fakultě.

Vede od září 2015 truhlářský kroužek.

Email:

 

 

 

nofotoPhDr., Mgr. Jaroslav Vítek – Vít

Studoval Filosofickou fakultu UK, obor germanistika

Učí od září 2014 německý jazyk.

Email: