ZŠ Maltézských rytířů

Pojmy a dojmy

Nové, ale i ty staré pojmy (sudé, liché číslo, dělitel, násobek, prvočíslo, složené číslo….) jsme procvičovali v hodině matematiky pomocí deskových her. Tak doufejme, že naše dojmy z hry nám v hlavách alespoň nějaké pojmy zanechají:).

Skupinka šesťáků hraje hru.
Skupinka šesťáků hraje hru.
Skupinka šesťáků hraje hru.