ZŠ Maltézských rytířů

Pověsti

Ve druhém pololetí jsme byli v knihovně dvakrát.

První naše návštěva měla za cíl seznámit děti se strašidelnou tématikou

v dětské literatuře. Druhá návštěva byla věnována pověstem.

Na přednášce o pověstech byla s námi též třetí třída.

Dozvěděli jsme se, co jsou pověsti  a čemu se pověsti věnují.

Paní knihovnice nám vyprávěla některé pověsti, které se vztahují

k městu  Kladnu a okolí.