ZŠ Maltézských rytířů

Prezentace technického vzdělávání

V pátek 20. září navštívili žáci 8. a 9. třídy Prezentaci technického vzdělávání. Seznámili se tak s možnostmi dalšího vzdělávání a následného uplatnění v praxi. Žáci mohli vidět praktické ukázky výuky středních škol a také zhlédli přehlídku hasičů. Ti zručnější si domů donesli i malé dárečky.