ZŠ Maltézských rytířů

Příběh Lidic

Hleděli jsme do tváří němých svědků – dětí  z bronzu.

Tenhle smutný příběh osudu lidických občanů za druhé světové války nás vzal za srdce.

Žáci měli možnost vidět vesnici před jejím “ vyhlazením“. Z dobových fotek poznali, jak měla krásný kostel,

různé statky, školu, obchody, jak v ní fungoval normální život… hrálo se divadlo, konaly plesy, v zimě hrál

hokej na jezírku…než přišel ten osudný den. Z vyprávění paní  průvodkyně  a  taky žijících svědků, jsme se

dozvěděli o osudu mužů, žen a dětí této nedaleké vesnice.