ZŠ Maltézských rytířů

Profil školy

Jsme církevní školou, jejímž zřizovatelem je Suverénní řád Maltézských rytířů. Přijímáme děti z věřících i nevěřících rodin, důležitý je jejich kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

Naše osnovy splňují požadavky ministerstva školství stejně jako osnovy státních škol. Vyučování navíc obsahuje informace o evropské křesťanské kultuře.

Angličtina je povinným předmětem od 1. třídy, rodilý mluvčí vyučuje ve všech třídách.

Naše škola funguje od září roku 1991. Máme všech devět tříd. Malé třídní kolektivy umožňují individuální práci a přispívají k bezpečnému prostředí. Žáci z deváté třídy se pravidelně dostávají na školy podle svých představ.

Přijďte se podívat do naší školy – po domluvě kdykoliv.

Další informace

Rozvrh hodin od 1. září 2019   ,  od 1. září 2020

Potřebné sešity ve škoním roce 2019-20

Prázdniny a další akce ve školním roce 2019-20

Přehled kroužků ve školním roce 2019-20   Přihláška do kroužku .odt   .pdf

Školné

ŠVP platný od 1. září 2016, od 1. září 2018

Školní řád platný od 1. září 2018

Řád školní družiny platný od 1. září 2016

Řád školního klubu platný od 1. září 2016

Minimální preventivní program platný od 1. září 2017

Smlouva s rodiči

Žádost o přijetí

Žádost o uvolnění ve formátu .pdf nebo .odt

Převzetí odpovědnosti o polední pauzu ve formátu .pdf nebo .odt

Informovaný souhlas zákonných zástupců s poskytováním podpůrných opatření

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019

Chodíme na oběd do jídelny protější školy.