ZŠ Maltézských rytířů

Program výletu do Říma pro druhý stupeň

1. den (čtvrtek 3. března)

cesta letecky (Praha, letiště V. Havla – Řím, Fiumicino/Ciampino)

ubytování v papežské koleji Nepomucenum

podle času možnost návštěvy okolí koleje (nedaleká bazilika sv. Jana v Lateránu)

2. den (pátek 4. března)

návštěva klasických památek jako jsou Fontana di Trevi, Piazza Navona, Panteon a některé přilehlé kostely jako S. Luigi dei Francesi, Il Gesú, S. Ignazio atd.

3. den (sobota 5. března)

Vatikán – sv. Petr, do samotné baziliky se vstup neplatí, pouze na kupoli nebo do pokladnice baziliky

podle časových možností se dá z Vatikánu přesunout přes malebnou čtvrť Trastevere (Zátibeří) na Isola tiberina, kde je kostel sv. Bartoloměje, při kterém přebýval sv. Vojtěch, a nedaleko je kostel S. Maria in Cosmedin, jeden z nejstarších kostelů v Římě, proslavený reliéfem Bocca della Veritá

4. den (neděle 6. března)

„antický Řím“ – Koloseum, Forum romanum a Palatin, jsou v těsné blízkosti a dají se v klidu projít během jednoho dne, včetně pauzy na oběd. Tyto památky jsou nedaleko koleje Nepomucenum a nedaleko Lateránské baziliky, po cestě je také kostel sv. Klimenta, kde je starobylá podzemní bazilika, ve které je pochovaný sv. Cyril

5. den (pondělí 7. března)

odlet letiště Řím – letiště Praha

Podrobný program včetně odkazů na místa, která plánujeme navštívit v .pdf.