ZŠ Maltézských rytířů

Prohlášení zřizovatele

Zřizovatel se setkal dnes, 26.6.2015 s pedagogickým sborem v přítomnosti PhDr. Dostála, vedoucího referátu církevního školství Arcibiskupství pražského. Byly prodiskutovány smutné události, které jsme zažili od 28. května.

Zřizovatel prohlašuje:

  • Nejdůležitější jsou žáci a kvalitní výuka,
  • Rodiče, jako klienti školy, byli vtahováni do rozporné situace, a utvořily se dvě zájmové skupiny. Je třeba, aby se rychle smířily a měly společně na myslí dobro dětí,
  • Zřizovatel považuje učitelský sbor za schopný a harmonický. Žádá a pevně věří, že bude jako celek loajální vedení školy,
  • Připravuje se konkurz na nového ředitele. Zřizovatel jasně prohlásil, že v zájmu uklidnění situace P. Kubánek dnes, ani v budoucnosti ve vedení školy nemůže být. Ze stejného důvodu není možné, aby zůstal jako učitel a školní kaplan. Zřizovatel výslovně uznává jeho zásluhy pro vývoj školy i jeho kvality jako vynikajícího učitele náboženství. Vzniklá situace nedovoluje jiné řešení. Nelze ji vnímat jako vítězství jedné strany nad druhou, ale jako krok k dalšímu udržení kvality, jednotě a dobrému jménu školy.

Z 1. listu apoštola Petra 3:8-9, pro povzbuzení: „Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plni bratrské lásky, milosrdní a pokorní, neoplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte, vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání!“

Johannes Lobkowicz

Kancléř Českého velkopřevorství řádu Maltézských rytířů