ZŠ Maltézských rytířů

Prohlídka lidického památníku 2016

V úterý 24. května navštívila 8. a 9. třída Památník Lidice.

Žáci absolvovali v místním vzdělávacím středisku program Příběh obce Lidice, odborně komentovanou prohlídku pietního území a expozici muzea.

Místo na nás všechny velmi zapůsobilo.

Ve vzdělávacím středisku

Ve vzdělávacím středisku

Lidice