ZŠ Maltézských rytířů

Projekt Edison

Naši školu navštíví osm zahraničních studentek v týdnu od 19. do 23. února. Pocházejí i z velmi vzdálených zemí, které nám budou osobně různými formami představovat.

S angličtinou si poradí jako tlumočníci naši nejstarší žáci. Těšíme se!

Link k profilům:  https://drive.google.com/drive/folders/1sj3vuUm5UH4RvapUSei8MKwtmwh6dYxo?usp=sharing

Jednotlivé profily:

Debora

Rineke

Tatia

Kamilla

Meerim

Susana

Wang Lu

Woojeong Jang